Archiwum kategorii: polemika z krytykami Medziugorja

„O objawieniach w Medziugorju” – fragmenty

Doskonała pozycja ks. dra Macieja Arkuszyńskiego obalająca masę nieprawdziwych informacji o Medziugorju przedstawionych przez Dorotę Rafalską.

Fragmenty książki:

Maciej Arkuszyński, O Objawieniach w Medziugorju, Zakończenie (s. 466-469)

Maciej Arkuszyński, O Objawieniach w Medziugorju, „Podsumowanie” w „Komentarzu do podpunktu 1: Błogosławiona Dziewica Maryja”, podrozdziału A „Treść orędzi”, rozdziału II „Identyfikacja orędzi z Medjugorje”, s. 178-179

Maciej Arkuszyński, O Objawieniach w Medziugorju, „Komentarzu do podpunktu 3: Szatan”, podrozdziału A „Treść orędzi”, rozdziału II „Identyfikacja orędzi z Medjugorje”, s. 197-202