26 maja 2017, Medugorje.pl
Matka Boża jest z nami w Medziugorju po dzień dzisiejszy
Gospa
Figura ze Wzgórza Objawień

Matka Boża w swoich Orędziach zapewnia nas o swojej obecności w Medziugorju poprzez objawienia i zawsze na sposób duchowy. Tak jak była z widzącymi w pierwszych dniach, miesiącach i latach, kiedy zaczęła się ukazywać, jak przychodziła do nich i przez to do nas nieustannie przez całą historię już blisko 36 lat objawień – tak samo jest z nami i dzisiaj.

„Dziękujcie ze Mną Bogu za dar, że jestem z wami” (25 czerwca 2016).

„Przez te wszystkie lata jestem razem z wami” (28 grudnia 2012).

„Mój Syn pozwolił Mi pozostać z wami tak długo, ponieważ pragnę do was mówić, bo pragnę prowadzić was do Niego” (21 czerwca 2014)

Można twierdzić, że objawienia są nieprzewidywalne, że mają wydźwięk apokaliptyczny poprzez swoje tajemnice. Jeśli jednak Matka Boża przekazała tajemnice – w swoim czasie zostaną one ujawnione – uczyniła to z ważnego powodu: dla naszego zbawienia, i jest w tym zamysł Boży – przyszłość to wszystko pokaże, gdy tajemnice zaczną się wypełniać.

„Istnieją tajemnice, dzieci moje. Nie wiadomo, czego one dotyczą. Ale kiedy się ujawni, będzie późno! Wróćcie do modlitwy! Nie ma od niej nic ważniejszego” (28 stycznia 1987).

Można byłoby też niesłusznie mniemać, że objawienia w pierwszych latach, a może także dzisiaj, powodują raczej trudności w Kościele. Wprowadzają zawiłą sytuację, wywołują rozmaite reakcje, także u duchownych. Czy jednak kiedykolwiek w historii interwencja z nieba była przyjęta bez sprzeciwu? Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że objawienia nie musiały przechodzić trudnej drogi w Kościele, zanim zostały przyjęte w sercach wierzących i we wspólnocie Kościoła? Zły duch chce zniszczyć wszystko, co wiąże się z nadprzyrodzoną interwencją Bożą. Chce wprowadzić podział i rozproszyć całe działanie Boże, zredukować nawrócenia, które są niezliczone, i zniszczyć niesamowite dobro, które płynie z objawień.

„Módlcie się, ponieważ szatan chce zniszczyć moje plany pokoju. Pojednajcie się i pomóżcie waszym życiem, by pokój zapanował na całej ziemi” (25.12.1990).

„Wzywam was, byście wszystkich wezwali do modlitwy na różańcu. Różańcem przezwyciężycie wszelkie trudności, którymi szatan chce teraz obarczyć Kościół katolicki" (25 sierpnia 1997).

Matka Boża w Medziugorju jest jak prawdziwa matka. Może i tematy, które porusza, są na pierwszy rzut oka proste, ale jej orędzia posiadają przecież głębię, przez łaskę Ducha Świętego otwierają serca ludzkie, prowadzą do spotkania z Chrystusem. Przy uważnej lekturze w modlitwie można odkryć przedziwne światło i moc płynące z każdego orędzia. Nie jest tak łatwo wypełniać wszystko, o co Maryja nas prosi, a Ona wciąż na nowo jak dobra matka przypomina nam, w którą stronę mamy podążać.

Przez czas objawień - od początku po dzień dzisiejszy - Matka Boża poprzez swoją nieustanną obecność prowadzi nas do nawrócenia, do Jezusa.

„Moje przyjścia pomiędzy was są dowodem na to, jak bardzo Niebo was miłuje. One wskazują wam drogę ku życiu wiecznemu, ku zbawieniu” (2 czerwca 2016).

„Moja obecność jest darem od Boga dla was wszystkich i bodźcem do nawrócenia” (25 maja 2016).

„Żyjcie moimi orędziami i wprowadzajcie w życie każde słowo, które wam daję. Niech będą dla was drogocenne, ponieważ pochodzą z nieba” (25 czerwca 2002).

4 sierpnia 2016, Medugorje.pl
5 sierpnia - Narodziny Matki Bożej
Gospa
Obraz Matki Bożej z Medziugorja

Kościół obchodzi liturgiczne święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w dniu 8 września jest to święto mające swoje źródło w tradycji z VII wieku. Nie jest ono jednak wyznaczone z uwagi na prawdziwy dzień Jej narodzin, który był dla Kościoła nieznany. W Medziugorju Matka Boża wskazuje na prawdziwy dzień swoich narodzin, który przypada właśnie 5 sierpnia. W kalendarzu liturgicznym jest to też dzień w szczególności poświęcony Maryi – wspomnienie Matki Bożej Śnieżnej.

Tak było w początkach objawień:

Początek sierpnia 1984
Matka Boża przekazuje poprzez Jelenę Vasilj, że dzień piątego sierpnia będzie jej dwutysięczną rocznicą narodzin . Prosi o poświęcenie Jej trzech dni przed tą rocznicą, by wstrzymać się w tym czasie z pracą, wziąć różaniec i modlić się.
Na wezwanie Matki Bożej dzień Jej narodzin poprzedzony jest w Medziugorju trzema dniami postu i nieustannej modlitwy.
Maryja mówi też:
„Księża, którzy będą spowiadali, będą mieć wielką radość tego dnia”.
Siedemdziesięciu księży spowiada nieprzerwanie, jest wiele nawróceń. Widzący przekazują, że przez te trzy dni Matka Boża pozostaje bardzo radosna.
„Jestem bardzo radosna. Czyńcie tak nadal, czyńcie tak nadal. Nadal módlcie się i pośćcie”.

5 sierpnia 1984, dzień narodzin Maryi
Radość Matki Bożej, w porównaniu z poprzednimi dniami, wydaje się być największa właśnie w tym dniu Jej narodzin.
„Nigdy przez całe życie nie płakałam tak z bólu, jak tego wieczoru płaczę z radości. Dziękuję wam!”
„Czyńcie tak dalej, czyńcie tak dalej. Otwórzcie wasze serca, proście Boga, a ja będę prosić za was”.
Spowiadający księża zaświadczyli później, że nigdy w swoim życiu nie byli tak radośni, jak właśnie tego dnia.

6 sierpnia 1984
„Czyńcie tak dalej i uczyńcie mnie szczęśliwą każdego dnia”.

26 kwietnia 2016, Medugorje.pl
Trzecie wydanie zbiorku wszystkich orędzi Matki Bożej z Medziugorja
Orędzia Matki Bożej z Medziugorja
Dwutomowy zbiorek orędzi

Przed kilkoma dniami udostępniono trzecie, dwutomowe, poprawione i uzupełnione wydanie Orędzi Matki Bożej, wraz z broszurką zawierającą wybór tematyczny orędzi – aktualne na maj 2016 roku. Jest to jedyna publikacja w języku polskim, która zbiera wszystkie orędzia Matki Bożej – nie tylko czwartkowe dla parafii i te z 25 dnia miesiąca, ale także wszystkie pozostałe, od początku objawień.

Orędzia są dostępne w redakcji Orędzia z Medziugorja

8 kwietnia 2016, Medugorje.pl
Wstyd, kardynale Schönborn!

Odwiedziłeś Medziugorje i pozytywnie wypowiadałeś się na temat objawień. Gościłeś w swojej katedrze w Wiedniu widzącego Ivana, który miał tam objawienie Matki Bożej, i to nie raz. Jak się wydawało, jako prominentny hierarcha w Kościele, starałeś się wesprzeć w jakiś sposób przesłanie Matki Najświętszej wynikłe z objawień medziugorskich. Schonborn, Ivan, Medjugorje
Widzący Ivan
z kardynałem Schönborn

Tymczasem teraz jesteś w pierwszej linii wprowadzania zamieszania w doktrynie i praktyce Kościoła w związku z postsynodalną adhortacją Franciszka. Mówisz o modernistycznej logice rozwoju doktryny Kościoła, pomijasz normy wskazane w „Familiaris Consortio” przez Jana Pawła II jako nieodzownie obowiązujące w Kościele, niemalże otwierając sakrament Mszy Świętej dla grzeszących cudzołóstwem, starasz się dowartościowywać bezbożne związki homoseksualne, cieszysz się z zatarcia różnic między małżeństwem sakramentalnym a związkami nieregularnymi, akceptujesz rockowe Msze Święte i propagujesz Komunię Św. na rękę. Postępujesz jak jeden z gorszych liberałów i wywrotowców w Kościele.

Czy tego uczy Ewangelia? Czy spróbowałeś podjąć wezwanie Królowej Nieba i ziemi do postu o chlebie i wodzie oraz przeciwstawienia się modernizmowi? Czy zgodnie z jej zaleceniem przygotowujesz się do Mszy Świętej i trwasz w dziękczynieniu po niej, czy zacząłeś wprowadzać w życie orędzia medziugorskie? Czy słuchasz Jej matczynych słów, głoszących: „nie dajcie się zwieść”?

30 lipca 2015, Medugorje.pl
Medziugorje wiecznie żywe

W czasie już ponad 34 lat od pierwszego ukazania się Matki Najświętszej niezliczona ilość osób daje świadectwo o łaskach, które otrzymują w kontekście objawień medziugorskich, za przyczyną Królowej Pokoju. Powstaje wiele artykułów i opracowań na temat wydarzeń, które rozpoczęły się w maleńkiej wiosce przynależącej dziś do terenu Bośni i Hercegowiny. Marek Baron, Wokół tajemnicy Medziugorja
Okładka książki
"Wokół tajemnicy Medziugorja"

Wśród całej niezliczonej ilości tekstów i wypowiedzi na temat Medziugorja powstają też poważniejsze opracowania – prace dyplomowe, bronione na uczelniach. Wśród nich możemy wymienić opublikowaną ostatnio w postaci książki pracę pana Marka Barona, zatytułowaną „Wokół tajemnicy Medziugorja” (dostępną w sklepiku orante.pl). Warto sięgnąć po tę książkę zwłaszcza teraz, gdy o Medziugorju robi się w mediach coraz głośniej i – jak to zwykle bywa – prawda miesza się z fałszem, a wyważony przekaz – z epatowaniem tanią sensacją.

Tymczasem wszyscy, którzy jesteśmy dotknięci przez łaskę objawień, jesteśmy tym samym wezwani, by na swój sposób dawać temu świadectwo. Czy wolno nam to czynić, podczas gdy Kościół nie wypowiedział się w sprawie tych objawień ani pozytywnie, ani negatywnie, a jak do tej pory jedynie neutralnie? Oczywiście. Nie ma zakazu dawania świadectwa o łaskach i własnej wierze w objawienia, a także informowania o nich. Kościół nigdy nie wydaje swojej opinii w próżni, ale w odniesieniu do odpowiedzi wiernych na wezwanie Niebios.

Matka Boża tłumaczy to w jednym ze swoich orędzi z 1986 roku:

„Należy podążać za orzeczeniem Kościoła, oczywiście. Zanim jednak je ogłosi, trzeba wzrastać duchowo, ponieważ nie będzie mógł go ogłosić w próżni, ale w bierzmowaniu [potwierdzeniu], które zakłada rozwój dziecka. Najpierw powinny mieć miejsce narodziny, wtedy chrzest, a potem bierzmowanie. Kościół przychodzi bierzmować to, co narodziło się z Boga. Musimy kroczyć i postępować w życiu duchowym, poruszeni tymi orędziami”.

20 grudnia 2014, Medugorje.pl
Medziugorje a Franciszek

Franciszek nic jeszcze nie powiedział o Medziugorju, ani oficjalnie ani prywatnie. Prace komisji medziugorskiej powołanej przez Watykan zostały zakończone, ale nic nie wiadomo, kiedy Franciszek postanowi na ich podstawie albo sam coś ogłosić albo upoważnić do tego Kongregację Nauki Wiary.

Niektórzy mówią, że bardzo krytycznie odniósł się do Medziugorja, choć nie wprost, kiedy 14 listopada 2013 roku powiedział: „Matka Boża (...) nie jest kierowniczką poczty, codziennie przesyłającą orędzia”. Trudno nie skojarzyć tej wypowiedzi z objawieniami w Medziugorju, w których od ponad 33 lat Matka Boża przychodzi do widzących codziennie. Zostawia im ona jednak orędzia najwyżej kilka razy na miesiąc. Jedno lub dwa z nich są adresowane do świata, reszta do osób obecnych na konkretnym objawieniu albo przekazywana jest prywatnie. Wcześniej Matka Boża przekazywała orędzia częściej. Watykan, Medziugorje, Franciszek
Watykan, Medziugorje, Franciszek

Część z publicystów medziugorskich jest bardzo krytyczna wobec Franciszka. Na przykład włoski dziennikarz Antonio Socci, znany z kilku książek o tych objawieniach, opublikował ostatnio książkę „Non È Francesco” („Nie jest Franciszkiem”/„To nie Franciszek” książka nieprzetłumaczona jeszcze na język polski), w której dowodzi nieważności jego wyboru na papieża oraz przedstawia szereg argumentów krytycznych odnośnie jego osoby. Bardzo mocno wobec Franciszka wypowiada się także na przykład dr Kelly Bowring (piszący w Stanach Zjednoczonych o wielu objawieniach prywatnych i o Medziugorju, wydający orędzia Matki Bożej), który opublikował artykuł „Czy zamierzasz zmienić doktrynę Kościoła?”, w którym wprost zastanawia się, czy Franciszek jest apokaliptycznym fałszywym prorokiem.

Sama Matka Boża od czasu rezygnacji byłego papieża jest w swoich orędziach bardzo powściągliwa w stosunku do Franciszka. Na przełomie lat 2012/2013, gdy Benedykt XVI kończył swój pontyfikat, przekazała kilka orędzi, w których bardzo usilnie prosiła o modlitwę za Ojca Świętego, za kapłanów, jak mówiła - „jak nigdy dotąd”. Natomiast po wyborze Franciszka orędzia za papieża ucichły. Ani jednego. Ostatnio w niespotykanych wcześniej słowach powiedziała, że Jej Syn jest „pierwszym Pasterzem świata” (2.12.2014). Dopiero po półtora roku od czasu zmiany pontyfikatów w jednym orędziu (17.08.2014) Matka Boża poprosiła o modlitwę za swojego umiłowanego, Ojca Świętego, jednak bez wyraźnego wskazania i wymieniania imienia. Choćby spontanicznie odnosić te słowa do Franciszka, trzeba przyznać, że niejedna osoba zastanawia się, kogo Matka Boża miała na myśli, ponieważ i Benedykta można honorować tym tytułem.

27 lipca 2014, Medugorje.pl
Objawienia w Medziugorju jeszcze trwają

W środę 25 czerwca 2014 świętowano w Medziugorju 33 rocznicę objawień. To sama Matka Boża poprosiła, by tego dnia obchodzono Jej szczególne święto.

Pewnego razu Mirjana zapytała Matkę Bożą: Życzysz sobie ustanowienia szczególnego święta ku Twojej czci? Usłyszała w odpowiedzi:

„Pragnę święta Królowej Pokoju, dwudziestego piątego czerwca, w rocznicę pierwszego objawienia” (początek kwietnia 1982 roku).

Medziugorje, kościół parafialny św. Jakuba
Kościół parafialny pw. św. Jakuba

Innego razu widzący zapytali: Kiedy powinniśmy obchodzić święto Królowej Pokoju? Matka Boża odpowiedziała, uśmiechając się:

„Chciałabym, by miało miejsce dwudziestego piątego czerwca. Wierni przyszli po raz pierwszy tamtego dnia na wzgórze” (2 lutego 1982).

Wielu pielgrzymów udających się do Medziugorja przeczuwa, że objawienia medziugorskie mają się ku końcowi. Wielu zastanawiało się, czy czasem przy okazji tej 33 rocznicy, nieco przed nią czy po niej, Matka Boża nie zechce zaprzestać codziennego ukazywania widzącym. Czyniono analogie z trzydziestoma trzema latami życia Chrystusa na ziemi – jak długo Chrystus był między nami, tak i Matka Boża. Tymczasem, jak się okazuje, nie taki był zamysł Królowej Pokoju. Być może to właśnie w odpowiedzi na wszystkie te przeczucia i refleksje, w pierwszym zdaniu orędzia przekazanego tego dnia Matka Boża powiedziała, że jeszcze jest z nami.

„Drogie dzieci! Najwyższy daje mi łaskę, bym jeszcze mogła być z wami i bym prowadziła was w modlitwie ku drodze pokoju (...)” (25 czerwca 2014)

Matka Boża przypomina w orędziach:

„To jest czas łaski, dopóki jestem z wami, wykorzystajcie go” (25 kwietnia 2007).

„Teraz, drogie dzieci, nie pojmujecie tej łaski, ale szybko nadejdzie czas, kiedy będziecie odczuwać żal za tymi orędziami. Dlatego, małe dzieci, żyjcie wszystkimi słowami, które dawałam wam w tym czasie łaski i odnówcie modlitwę, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością” (25 sierpnia 1997).

Matka Boża jeszcze jest z nami.

13 kwietnia 2014, Medugorje.pl
Objawienia z drugiego dnia miesiąca

Widząca Mirjana od 1987 roku, niespełna pięć lat po tym, jak zakończyły się jej codzienne objawienia, zaczęła każdego drugiego dnia miesiąca najpierw słyszeć głos Matki Bożej, a później ją widzieć. W 1997 roku Matka Boża wyraziła swoje pragnienie, by objawienia te były dostępne dla wszystkich pielgrzymów. I tak od tego czasu, a szczególnie w ostatnich latach, na objawieniach drugiego dnia miesiąca gromadzą się liczni pielgrzymi, zwykle kilka tysięcy osób.

Mirjana, Niebieski Krzyż
Niebieski Krzyż, gdzie Mirjana
ma objawienia Matki Bożej

W czasie objawień Matka Boża przekazuje orędzia. Mówi w nich o miłości Boga oraz o niewierzących – tych którzy jej nie poznali. Orędzia stają się coraz konkretniejsze, mocniejsze w treści i wyrazie: „Nie zamykajcie sobie bram Raju”, „Czy myślicie, że możecie bez Bożego błogosławieństwa?”, „Dzieci moje, pycha zapanowała”, „Bóg posyła mnie do was, bym was upomniała i wskazała właściwą drogę”.

Matka Boża, co sama mówi, pragnie, by wszyscy byli zbawieni. Pragnie doprowadzić nas do niezmierzonej miłości Boga.

Objawienia mają zazwyczaj miejsce w Medziugorju pod Niebieskim Krzyżem, u podnóża Wzgórza Objawień.

18 stycznia 2014, Medugorje.pl
Komisja watykańska badająca objawienia w Medziugorju zakończyła swoje prace

W sobotę 18 stycznia 2014 roku rzecznik Watykanu o. Federico Lombardi potwierdził, iż watykańska komisja do spraw Medziugorja, powołana przez papieża Benedykta XVI w 2010 roku przy Kongregacji Nauki Wiary, zakończyła swoje prace. Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się w dniu 17 stycznia.

Kard. Vinko Puljic
Kard. Vinko Puljić, metropolita Sarajewa
/Dnevnik.hr/

Komisja przekzała wyniki swoich badań Kongregacji Nauki Wiary, która ma przedstawić swoje stanowisko papieżowi.

Jak informuje chorwacki Dnevnik, kard. Vinko Puljic, członek komisji, stwierdził: "W tym roku możemy oczekiwać ostatecznego stanowiska Ojca Świętego. My jako komisja jestesmy związani tajemnicą co do sposobu pracy, do wyników pracy".

6 stycznia 2014, Medugorje.pl
Parafia w Medziugorju - statystyki z roku 2013
Parafia w Medziugorju

Według oficjalnych informacji parafii w Medziugorju w 2013 roku udzielono tam 1 876 800 Komunii Świętych, a Msze Święte koncelebrowało 38 655 kapłanów.

Tym samym Medziugorje jest jednym z najliczniej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w katolickim świecie.

Czytaj starsze wiadomości Archiwum wiadomości ».