27 lipca 2014, Medugorje.pl
Objawienia w Medziugorju jeszcze trwają

W środę 25 czerwca 2014 świętowano w Medziugorju 33 rocznicę objawień. To sama Matka Boża poprosiła, by tego dnia obchodzono Jej szczególne święto.

Pewnego razu Mirjana zapytała Matkę Bożą: Życzysz sobie ustanowienia szczególnego święta ku Twojej czci? Usłyszała w odpowiedzi:

„Pragnę święta Królowej Pokoju, dwudziestego piątego czerwca, w rocznicę pierwszego objawienia” (początek kwietnia 1982 roku).

Medziugorje, kościół parafialny św. Jakuba
Kościół parafialny pw. św. Jakuba

Innego razu widzący zapytali: Kiedy powinniśmy obchodzić święto Królowej Pokoju? Matka Boża odpowiedziała, uśmiechając się:

„Chciałabym, by miało miejsce dwudziestego piątego czerwca. Wierni przyszli po raz pierwszy tamtego dnia na wzgórze” (2 lutego 1982).

Wielu pielgrzymów udających się do Medziugorja przeczuwa, że objawienia medziugorskie mają się ku końcowi. Wielu zastanawiało się, czy czasem przy okazji tej 33 rocznicy, nieco przed nią czy po niej, Matka Boża nie zechce zaprzestać codziennego ukazywania widzącym. Czyniono analogie z trzydziestoma trzema latami życia Chrystusa na ziemi – jak długo Chrystus był między nami, tak i Matka Boża. Tymczasem, jak się okazuje, nie taki był zamysł Królowej Pokoju. Być może to właśnie w odpowiedzi na wszystkie te przeczucia i refleksje, w pierwszym zdaniu orędzia przekazanego tego dnia Matka Boża powiedziała, że jeszcze jest z nami.

„Drogie dzieci! Najwyższy daje mi łaskę, bym jeszcze mogła być z wami i bym prowadziła was w modlitwie ku drodze pokoju (...)” (25 czerwca 2014)

Matka Boża przypomina w orędziach:

„To jest czas łaski, dopóki jestem z wami, wykorzystajcie go” (25 kwietnia 2007).

„Teraz, drogie dzieci, nie pojmujecie tej łaski, ale szybko nadejdzie czas, kiedy będziecie odczuwać żal za tymi orędziami. Dlatego, małe dzieci, żyjcie wszystkimi słowami, które dawałam wam w tym czasie łaski i odnówcie modlitwę, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością” (25 sierpnia 1997).

Matka Boża jeszcze jest z nami.

13 kwietnia 2014, Medugorje.pl
Objawienia z drugiego dnia miesiąca

Widząca Mirjana od 1987 roku, niespełna pięć lat po tym, jak zakończyły się jej codzienne objawienia, zaczęła każdego drugiego dnia miesiąca najpierw słyszeć głos Matki Bożej, a później ją widzieć. W 1997 roku Matka Boża wyraziła swoje pragnienie, by objawienia te były dostępne dla wszystkich pielgrzymów. I tak od tego czasu, a szczególnie w ostatnich latach, na objawieniach drugiego dnia miesiąca gromadzą się liczni pielgrzymi, zwykle kilka tysięcy osób.

Mirjana, Niebieski Krzyż
Niebieski Krzyż, gdzie Mirjana
ma objawienia Matki Bożej

W czasie objawień Matka Boża przekazuje orędzia. Mówi w nich o miłości Boga oraz o niewierzących – tych którzy jej nie poznali. Orędzia stają się coraz konkretniejsze, mocniejsze w treści i wyrazie: „Nie zamykajcie sobie bram Raju”, „Czy myślicie, że możecie bez Bożego błogosławieństwa?”, „Dzieci moje, pycha zapanowała”, „Bóg posyła mnie do was, bym was upomniała i wskazała właściwą drogę”.

Matka Boża, co sama mówi, pragnie, by wszyscy byli zbawieni. Pragnie doprowadzić nas do niezmierzonej miłości Boga.

Objawienia mają zazwyczaj miejsce w Medziugorju pod Niebieskim Krzyżem, u podnóża Wzgórza Objawień.

18 stycznia 2014, Medugorje.pl
Komisja watykańska badająca objawienia w Medziugorju zakończyła swoje prace

W sobotę 18 stycznia 2014 roku rzecznik Watykanu o. Federico Lombardi potwierdził, iż watykańska komisja do spraw Medziugorja, powołana przez papieża Benedykta XVI w 2010 roku przy Kongregacji Nauki Wiary, zakończyła swoje prace. Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się w dniu 17 stycznia.

Kard. Vinko Puljic
Kard. Vinko Puljić, metropolita Sarajewa
/Dnevnik.hr/

Komisja przekzała wyniki swoich badań Kongregacji Nauki Wiary, która ma przedstawić swoje stanowisko papieżowi.

Jak informuje chorwacki Dnevnik, kard. Vinko Puljic, członek komisji, stwierdził: "W tym roku możemy oczekiwać ostatecznego stanowiska Ojca Świętego. My jako komisja jestesmy związani tajemnicą co do sposobu pracy, do wyników pracy".

6 stycznia 2014, Medugorje.pl
Parafia w Medziugorju - statystyki z roku 2013
Parafia w Medziugorju

Według oficjalnych informacji parafii w Medziugorju w 2013 roku udzielono tam 1 876 800 Komunii Świętych, a Msze Święte koncelebrowało 38 655 kapłanów.

Tym samym Medziugorje jest jednym z najliczniej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w katolickim świecie.

Czytaj starsze wiadomości Archiwum wiadomości ».