20 grudnia 2014, Medugorje.pl
Medziugorje a Franciszek

Franciszek nic jeszcze nie powiedział o Medziugorju, ani oficjalnie ani prywatnie. Prace komisji medziugorskiej powołanej przez Watykan zostały zakończone, ale nic nie wiadomo, kiedy Franciszek postanowi na ich podstawie albo sam coś ogłosić albo upoważnić do tego Kongregację Nauki Wiary.

Niektórzy mówią, że bardzo krytycznie odniósł się do Medziugorja, choć nie wprost, kiedy 14 listopada 2013 roku powiedział: „Matka Boża (...) nie jest kierowniczką poczty, codziennie przesyłającą orędzia”. Trudno nie skojarzyć tej wypowiedzi z objawieniami w Medziugorju, w których od ponad 33 lat Matka Boża przychodzi do widzących codziennie. Zostawia im ona jednak orędzia najwyżej kilka razy na miesiąc. Jedno lub dwa z nich są adresowane do świata, reszta do osób obecnych na konkretnym objawieniu albo przekazywana jest prywatnie. Wcześniej Matka Boża przekazywała orędzia częściej. Watykan, Medziugorje, Franciszek
Watykan, Medziugorje, Franciszek

Część z publicystów medziugorskich jest bardzo krytyczna wobec Franciszka. Na przykład włoski dziennikarz Antonio Socci, znany z kilku książek o tych objawieniach, opublikował ostatnio książkę „Non È Francesco” („Nie jest Franciszkiem”/„To nie Franciszek” książka nieprzetłumaczona jeszcze na język polski), w której dowodzi nieważności jego wyboru na papieża oraz przedstawia szereg argumentów krytycznych odnośnie jego osoby. Bardzo mocno wobec Franciszka wypowiada się także na przykład dr Kelly Bowring (piszący w Stanach Zjednoczonych o wielu objawieniach prywatnych i o Medziugorju, wydający orędzia Matki Bożej), który opublikował artykuł „Czy zamierzasz zmienić doktrynę Kościoła?”, w którym wprost zastanawia się, czy Franciszek jest apokaliptycznym fałszywym prorokiem.

Sama Matka Boża od czasu rezygnacji byłego papieża jest w swoich orędziach bardzo powściągliwa w stosunku do Franciszka. Na przełomie lat 2012/2013, gdy Benedykt XVI kończył swój pontyfikat, przekazała kilka orędzi, w których bardzo usilnie prosiła o modlitwę za Ojca Świętego, za kapłanów, jak mówiła - „jak nigdy dotąd”. Natomiast po wyborze Franciszka orędzia za papieża ucichły. Ani jednego. Ostatnio w niespotykanych wcześniej słowach powiedziała, że Jej Syn jest „pierwszym Pasterzem świata” (2.12.2014). Dopiero po półtora roku od czasu zmiany pontyfikatów w jednym orędziu (17.08.2014) Matka Boża poprosiła o modlitwę za swojego umiłowanego, Ojca Świętego, jednak bez wyraźnego wskazania i wymieniania imienia. Choćby spontanicznie odnosić te słowa do Franciszka, trzeba przyznać, że niejedna osoba zastanawia się, kogo Matka Boża miała na myśli, ponieważ i Benedykta można honorować tym tytułem.

27 lipca 2014, Medugorje.pl
Objawienia w Medziugorju jeszcze trwają

W środę 25 czerwca 2014 świętowano w Medziugorju 33 rocznicę objawień. To sama Matka Boża poprosiła, by tego dnia obchodzono Jej szczególne święto.

Pewnego razu Mirjana zapytała Matkę Bożą: Życzysz sobie ustanowienia szczególnego święta ku Twojej czci? Usłyszała w odpowiedzi:

„Pragnę święta Królowej Pokoju, dwudziestego piątego czerwca, w rocznicę pierwszego objawienia” (początek kwietnia 1982 roku).

Medziugorje, kościół parafialny św. Jakuba
Kościół parafialny pw. św. Jakuba

Innego razu widzący zapytali: Kiedy powinniśmy obchodzić święto Królowej Pokoju? Matka Boża odpowiedziała, uśmiechając się:

„Chciałabym, by miało miejsce dwudziestego piątego czerwca. Wierni przyszli po raz pierwszy tamtego dnia na wzgórze” (2 lutego 1982).

Wielu pielgrzymów udających się do Medziugorja przeczuwa, że objawienia medziugorskie mają się ku końcowi. Wielu zastanawiało się, czy czasem przy okazji tej 33 rocznicy, nieco przed nią czy po niej, Matka Boża nie zechce zaprzestać codziennego ukazywania widzącym. Czyniono analogie z trzydziestoma trzema latami życia Chrystusa na ziemi – jak długo Chrystus był między nami, tak i Matka Boża. Tymczasem, jak się okazuje, nie taki był zamysł Królowej Pokoju. Być może to właśnie w odpowiedzi na wszystkie te przeczucia i refleksje, w pierwszym zdaniu orędzia przekazanego tego dnia Matka Boża powiedziała, że jeszcze jest z nami.

„Drogie dzieci! Najwyższy daje mi łaskę, bym jeszcze mogła być z wami i bym prowadziła was w modlitwie ku drodze pokoju (...)” (25 czerwca 2014)

Matka Boża przypomina w orędziach:

„To jest czas łaski, dopóki jestem z wami, wykorzystajcie go” (25 kwietnia 2007).

„Teraz, drogie dzieci, nie pojmujecie tej łaski, ale szybko nadejdzie czas, kiedy będziecie odczuwać żal za tymi orędziami. Dlatego, małe dzieci, żyjcie wszystkimi słowami, które dawałam wam w tym czasie łaski i odnówcie modlitwę, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością” (25 sierpnia 1997).

Matka Boża jeszcze jest z nami.

13 kwietnia 2014, Medugorje.pl
Objawienia z drugiego dnia miesiąca

Widząca Mirjana od 1987 roku, niespełna pięć lat po tym, jak zakończyły się jej codzienne objawienia, zaczęła każdego drugiego dnia miesiąca najpierw słyszeć głos Matki Bożej, a później ją widzieć. W 1997 roku Matka Boża wyraziła swoje pragnienie, by objawienia te były dostępne dla wszystkich pielgrzymów. I tak od tego czasu, a szczególnie w ostatnich latach, na objawieniach drugiego dnia miesiąca gromadzą się liczni pielgrzymi, zwykle kilka tysięcy osób.

Mirjana, Niebieski Krzyż
Niebieski Krzyż, gdzie Mirjana
ma objawienia Matki Bożej

W czasie objawień Matka Boża przekazuje orędzia. Mówi w nich o miłości Boga oraz o niewierzących – tych którzy jej nie poznali. Orędzia stają się coraz konkretniejsze, mocniejsze w treści i wyrazie: „Nie zamykajcie sobie bram Raju”, „Czy myślicie, że możecie bez Bożego błogosławieństwa?”, „Dzieci moje, pycha zapanowała”, „Bóg posyła mnie do was, bym was upomniała i wskazała właściwą drogę”.

Matka Boża, co sama mówi, pragnie, by wszyscy byli zbawieni. Pragnie doprowadzić nas do niezmierzonej miłości Boga.

Objawienia mają zazwyczaj miejsce w Medziugorju pod Niebieskim Krzyżem, u podnóża Wzgórza Objawień.

18 stycznia 2014, Medugorje.pl
Komisja watykańska badająca objawienia w Medziugorju zakończyła swoje prace

W sobotę 18 stycznia 2014 roku rzecznik Watykanu o. Federico Lombardi potwierdził, iż watykańska komisja do spraw Medziugorja, powołana przez papieża Benedykta XVI w 2010 roku przy Kongregacji Nauki Wiary, zakończyła swoje prace. Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się w dniu 17 stycznia.

Kard. Vinko Puljic
Kard. Vinko Puljić, metropolita Sarajewa
/Dnevnik.hr/

Komisja przekzała wyniki swoich badań Kongregacji Nauki Wiary, która ma przedstawić swoje stanowisko papieżowi.

Jak informuje chorwacki Dnevnik, kard. Vinko Puljic, członek komisji, stwierdził: "W tym roku możemy oczekiwać ostatecznego stanowiska Ojca Świętego. My jako komisja jestesmy związani tajemnicą co do sposobu pracy, do wyników pracy".

6 stycznia 2014, Medugorje.pl
Parafia w Medziugorju - statystyki z roku 2013
Parafia w Medziugorju

Według oficjalnych informacji parafii w Medziugorju w 2013 roku udzielono tam 1 876 800 Komunii Świętych, a Msze Święte koncelebrowało 38 655 kapłanów.

Tym samym Medziugorje jest jednym z najliczniej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w katolickim świecie.

Czytaj starsze wiadomości Archiwum wiadomości ».