Matka Boża jest z nami w Medziugorju po dzień dzisiejszy

Matka Boża w swoich orędziach zapewnia nas o swojej obecności w Medziugorju. Jest z nami obecna poprzez objawienia, a także na sposób duchowy. Tak jak była z widzącymi w pierwszych dniach, miesiącach i latach, kiedy zaczęła się ukazywać, tak jest z nami i dzisiaj, po 36 latach objawień.

Dziękujcie ze Mną Bogu za dar, że jestem z wami (25 czerwca 2016).

Przez te wszystkie lata jestem razem z wami (28 grudnia 2012).

Mój Syn pozwolił Mi pozostać z wami tak długo, ponieważ pragnę do was mówić, bo pragnę prowadzić was do Niego (21 czerwca 2014)

Można twierdzić, że objawienia są nieprzewidywalne, że mają wydźwięk apokaliptyczny poprzez swoje tajemnice. Jeśli jednak Matka Boża przekazała tajemnice – w swoim czasie zostaną one ujawnione – uczyniła to z ważnego powodu: dla naszego zbawienia, i jest w tym zamysł Boży – przyszłość to wszystko pokaże, gdy tajemnice zaczną się wypełniać.

Istnieją tajemnice, dzieci moje. Nie wiadomo, czego one dotyczą. Ale kiedy się ujawni, będzie późno! Wróćcie do modlitwy! Nie ma od niej nic ważniejszego (28 stycznia 1987).

Można byłoby też niesłusznie mniemać, że objawienia w pierwszych latach, a może także dzisiaj, powodują raczej trudności w Kościele. Wprowadzają zawiłą sytuację, wywołują rozmaite reakcje, także u duchownych. Czy jednak kiedykolwiek w historii interwencja z Nieba była przyjęta bez sprzeciwu? Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że objawienia nie musiały przechodzić trudnej drogi w Kościele, zanim zostały przyjęte w sercach wierzących i we wspólnocie Kościoła? Zły duch chce zniszczyć wszystko, co wiąże się z nadprzyrodzoną interwencją Bożą. Chce wprowadzić podział i rozproszyć całe działanie Boże, zredukować nawrócenia, które są niezliczone, i zniszczyć niesamowite dobro, które płynie z objawień.

Módlcie się, ponieważ szatan chce zniszczyć moje plany pokoju. Pojednajcie się i pomóżcie waszym życiem, by pokój zapanował na całej ziemi (25.12.1990).

Wzywam was, byście wszystkich wezwali do modlitwy na różańcu. Różańcem przezwyciężycie wszelkie trudności, którymi szatan chce teraz obarczyć Kościół katolicki (25 sierpnia 1997).

Matka Boża w Medziugorju jest jak prawdziwa matka. Może i tematy, które porusza, są na pierwszy rzut oka proste, ale jej orędzia posiadają przecież głębię, przez łaskę Ducha Świętego otwierają serca ludzkie, prowadzą do spotkania z Chrystusem. Przy uważnej lekturze w modlitwie można odkryć przedziwne światło i moc płynące z każdego orędzia. Nie jest tak łatwo wypełniać wszystko, o co Maryja nas prosi, a Ona wciąż na nowo jak dobra matka przypomina nam, w którą stronę mamy podążać.

Przez czas objawień – od początku po dzień dzisiejszy – Matka Boża poprzez swoją nieustanną obecność prowadzi nas do nawrócenia, do Jezusa.

Moje przyjścia pomiędzy was są dowodem na to, jak bardzo Niebo was miłuje. One wskazują wam drogę ku życiu wiecznemu, ku zbawieniu (2 czerwca 2016).

Moja obecność jest darem od Boga dla was wszystkich i bodźcem do nawrócenia (25 maja 2016).

Żyjcie moimi orędziami i wprowadzajcie w życie każde słowo, które wam daję. Niech będą dla was drogocenne, ponieważ pochodzą z nieba (25 czerwca 2002).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *