Wideo i artykuły

Wzór życia chrześcijańskiego – prezentacja przedstawiająca dokonania badawcze ks. dra M. Arkuszyńskiego

dr A. Seul

Recenzja książki ks. Macieja Arkuszyńskiego pt. Wzór życia chrześcijańskiego w objawieniach z Medziugorja (1981-2008), Warszawa 2008

Świadectwo ks. Jarosława Cieleckiego o MedziugorjuJerzy Gwiazda

Pięć najczęstszych nieporozumień dotyczących Medziugorja

Paulina Irisik

Kim był o. Slavko Barbarić? (Cz. I)

Paulina Irisik

Kim był o. Slavko Barbarić? (Cz. II)

Jerzy Gwiazda

Jan Paweł II świadkiem Medziugorja

Jerzy Gwiazda

Wzgórze Objawień, Podbrdo

Konferencja o. Petara LjubicićaAgata Samotnik

Szukając prawdy o Medziugorju

dr Anastazja Seul

Uwagi na marginesie artykułów Doroty Rafalskiej o Medziugorju


Agata Samotnik

Recenzja książki ks. Macieja Arkuszyńskiego "O objawieniach w Medziugorju"

ks. dr Maciej Arkuszyński

"Zakończenie", s. 466-469. (fragment książki "O objawieniach w Medziugorju")

ks. dr Maciej Arkuszyński

"Podsumowanie" w "Komentarzu do podpunktu 1: Błogosławiona Dziewica Maryja", podrozdziału A "Treść orędzi", rozdziału II "Identyfikacja orędzi z Medjugorje", s. 178-179. (fragment książki "O objawieniach w Medziugorju")

ks. dr Maciej Arkuszyński

"Komentarzu do podpunktu 3: Szatan", podrozdziału A "Treść orędzi", rozdziału II "Identyfikacja orędzi z Medjugorje", s. 197-202. (fragment książki "O objawieniach w Medziugorju")

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Medziugorju