Objawienia w Medziugorju jeszcze trwają

W środę 25 czerwca 2014 świętowano w Medziugorju 33 rocznicę objawień. To sama Matka Boża poprosiła, by tego dnia obchodzono Jej szczególne święto.

Pewnego razu Mirjana zapytała Matkę Bożą: Życzysz sobie ustanowienia szczególnego święta ku Twojej czci? Usłyszała w odpowiedzi:

Pragnę święta Królowej Pokoju, dwudziestego piątego czerwca, w rocznicę pierwszego objawienia (początek kwietnia 1982 roku).

Innego razu widzący zapytali: Kiedy powinniśmy obchodzić święto Królowej Pokoju? Matka Boża odpowiedziała, uśmiechając się:

Chciałabym, by miało miejsce dwudziestego piątego czerwca. Wierni przyszli po raz pierwszy tamtego dnia na wzgórze (2 lutego 1982).

Wielu pielgrzymów udających się do Medziugorja przeczuwa, że objawienia medziugorskie mają się ku końcowi. Wielu zastanawiało się, czy czasem przy okazji tej 33 rocznicy, nieco przed nią czy po niej, Matka Boża nie zechce zaprzestać codziennego ukazywania widzącym. Czyniono analogie z trzydziestoma trzema latami życia Chrystusa na ziemi – jak długo Chrystus był między nami, tak i Matka Boża. Tymczasem, jak się okazuje, nie taki był zamysł Królowej Pokoju. Być może to właśnie w odpowiedzi na wszystkie te przeczucia i refleksje, w pierwszym zdaniu orędzia przekazanego tego dnia Matka Boża powiedziała, że jeszcze jest z nami.

Drogie dzieci! Najwyższy daje mi łaskę, bym jeszcze mogła być z wami i bym prowadziła was w modlitwie ku drodze pokoju (…) (25 czerwca 2014)

Matka Boża przypomina w orędziach:

To jest czas łaski, dopóki jestem z wami, wykorzystajcie go (25 kwietnia 2007).

Teraz, drogie dzieci, nie pojmujecie tej łaski, ale szybko nadejdzie czas, kiedy będziecie odczuwać żal za tymi orędziami. Dlatego, małe dzieci, żyjcie wszystkimi słowami, które dawałam wam w tym czasie łaski i odnówcie modlitwę, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością (25 sierpnia 1997).

Matka Boża jeszcze jest z nami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *