Przesłanie Matki Bożej

Medziugorje jest niewielką wioską położoną na południu Europy, na Półwyspie Bałkańskim, w Bośni i Hercegowinie. W czerwcu 1981 roku na terenie tamtejszej parafii sześciorgu dzieciom zaczęła się objawiać Matka Boża. Od tamtego czasu do dnia dzisiejszego trojgu z nich Maryja objawia się codziennie, pozostałym trojgu przestała się już objawiać każdego dnia, a objawia się bądź raz w roku, bądź raz w miesiącu.

Matka Boża przynosi światu przesłanie pokoju i pojednania. Prowadzi do Boga. Określa siebie Królową Pokoju. W swoich orędziach prosi każdego przede wszystkim o nawrócenie oraz o modlitwę.

Wzywa do codziennej Mszy świętej, do częstej spowiedzi, do postu o chlebie i wodzie w środy i w piątki, do pokuty, do czytania Pisma Świętego każdego dnia oraz do codziennego odmawiania różańca. Maryja twierdzi, iż obudzenie wiary na nowo jest rzeczą konieczną. „Jest jeden Bóg i jedna wiara” (29 czerwca 1981.)

Ponadto, jak sama zaznacza, przyszła wezwać świat do nawrócenia po raz ostatni, mówi, iż potem nie będzie się ukazywać więcej na ziemi. Objawienia medziugorskie mogą więc być postrzegane jako wypełnienie wszystkich objawień maryjnych, zwłaszcza tych z ostatnich stuleci, nasilających się jeszcze w minionym i obecnym wieku.

Bóg

Bóg „Musicie wiedzieć, że jest tylko jeden Bóg i tylko jeden pośrednik, Jezus Chrystus” (1984).

„Zdecydujcie się poważnie na Boga, ponieważ wszystko inne jest przemijające. Tylko Bóg jest nieprzemijający!” (25.05.1989).

„Umieśćcie Boga na pierwszym miejscu w waszym życiu. Bóg będzie was błogosławił” (25.02.2005).

Wiara

„Przebudźcie się ze snu niewiary i grzechu” (25.02.2000).

„Światu jest potrzebne uzdrowienie wiary w Boga Stworzyciela” (25.03.1997).

„Małe dzieci, wasza wiara jest mała i nawet nie jesteście świadomi, jak bardzo, a mimo to nie jesteście gotowi, aby prosić Boga o dar wiary” (25.08.2002).

„Niech wasza wiara będzie zachętą dla innych, by mocniej wierzyli i miłowali” (25.12.2001).

Pokój

„Pokój, pokój, pokój! Pojednajcie się! Pokój musi zapanować między człowiekiem i Bogiem, a także między ludźmi” (26.06.1981).

„Jezus jest pokojem” (25.12.2005), „Jezus jest Królem Pokoju i tylko On może dać wam pokój, którego szukacie” (25.12.1995).

„Mówcie o pokoju i nieście pokój w waszych sercach. Pielęgnujcie go jak kwiat, który potrzebuje wody, delikatności i światła. Bądźcie tymi, którzy niosą pokój innym” ( 25.02.2003).

„Szatan chce zniszczyć moje plany pokoju. Pojednajcie się i pomóżcie waszym życiem, by pokój zapanował na całej ziemi” (25.12.1990).

Nawrócenie

„Wzywam was do nawrócenia. To jest najważniejsze orędzie, które dałam tutaj” (25.02.1996).

„Mój Syn bardzo cierpi, ponieważ świat się nie nawraca. Niech świat się nawróci i niech się pojedna” (26.09.1983).

„Wzywam was, byście od podstaw zaczęli zmieniać swoje życie i zdecydowali się na nawrócenie. Nie słowami, ale życiem” (15.10.1992).

„Otwórzcie swoje serca i od nowa więcej pracujcie nad osobistym nawróceniem” (25.04.2000).

Modlitwa

„Otwórzcie się i zacznijcie się modlić” (20.03.1986).

„W ciągu dnia znajdźcie czas, kiedy możecie w spokoju i pokorze modlić się i spotkać z Bogiem Stworzycielem” (25.11.1988).

„Bóg jest blisko was w modlitwie i przez modlitwę” (25.07.2000).

„Módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radością” (25.11.1999).

Pokuta

„Nawracajcie się! Wyrzeknijcie się wszystkiego, czyńcie pokutę” (24.06.1983).

„Czyńcie pokutę! Umacniajcie waszą wiarę poprzez modlitwę i sakramenty” (8.08.1981).

„Trzeba możliwie jak najwięcej się modlić i czynić pokutę” (1984-1985).

Msza Święta

„Żyjąc każdego dnia Mszą Świętą, odczujecie potrzebę świętości i będziecie wzrastać w świętości” (25.01.1998).

„Msza, najwznioślejszy i najmocniejszy akt waszej modlitwy, niech będzie centrum waszego życia duchowego” (2.08.2008).

„Przeżywajcie świadomie Mszę Świętą i niech przybycie na nią będzie dla was radosne. Z miłością przychodźcie i przyjmujcie Mszę Świętą” (3.04.1986).

„Mszy Świętej nie można zastąpić niczym innym” (21.01.1991).

Post

„Szczególnie zachowujcie post” (26.09.1985).

„Chciałabym, aby w tych dniach ludzie modlili się przy mnie. I to jak najwięcej! By pościli surowo w środę i piątek” (14.08.1984).

„Wzywam was, byście zaczęli pościć z serca (…), pośćcie i módlcie się sercem!” (20.09.1984).

„Najlepszy post jest o chlebie i wodzie. Postem i modlitwami można powstrzymać wojny, można zawiesić prawa natury” (21.07.1982).

Spowiedź

„Wzywam was do całkowitego wyznania i spowiedzi z grzechów, do oczyszczenia” (2.07.2011).

„Trzeba głęboko wierzyć, spowiadać się regularnie i tak samo przystępować do Komunii. To jedyne zbawienie” (10.02.1982).

„Przychodzę dzisiaj do was, by poprowadzić was drogą pokory i łagodności. Pierwszą stacją na tej drodze, dzieci moje, jest spowiedź. Wyrzeknijcie się swojej pychy i uklęknijcie przed moim Synem” (2.07.2007).

Pismo Święte

„Wzywam was, byście w swoich domach każdego dnia czytali Biblię i niech będzie na widocznym miejscu, aby was zawsze pobudzała, byście ją czytali i modlili się” (18.10.1984).

„Wzywam was, byście przez czytanie Pisma Świętego odnowili modlitwę w swoich rodzinach” (25.09.1999).

„Czytajcie Pismo Święte, żyjcie nim i módlcie się, byście zrozumieli znaki tego czasu” (25.08.1993).

Różaniec

„Weźcie różaniec i módlcie się” (2.02.1990).

„Chciałabym, aby w tych dniach ludzie modlili się przy mnie. I to jak najwięcej! (…), by odmawiali każdego dnia choćby różaniec: tajemnice radosne, bolesne i chwalebne” (14.08.1984).

„Kiedy jesteście zmęczeni i chorzy, i nie widzicie sensu waszego życia, weźcie różaniec i módlcie się, módlcie się, dopóki modlitwa nie stanie się dla was radosnym spotkaniem z waszym Zbawicielem” (25.04.2001).